Telefon: 08 – 796 29 90 Fax: 08 – 796 29 04 E-post: akassa@livs.se. Telefontider: Mån/Ons/Fre: 9.30 - 11.30, Tis/Tors: 13.00 - 15.00. Vi använder cookies på 

2385

E-post: akassa@livs.se Telefontider: - Mån/Ons/Fre: 9.30 - 11.30 - Tis/Tors: 13.00 - 15.00 Handlingar skickas till: Livs a-kassa Fe 10 930 88 Arjeplog Postgiro 5 01

Besök Accepts hemsida och läs vår artikel för hur det  en annan på 50% kan du vara deltidsarbetslös vilket betyder att du kan vara berättigad till a-kassa för den deltid du står utan anställning. Dagens regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från  Beslut om ersättning fattas av den arbetssökandes a-kassa och a-kassan ansvarar för utbetalning. Idag finns det 26 a-kassor och man måste vara  Hur funkar de egentligen? Jo – regeringen har gjort tillfälliga förändringar i a-kassan, vilket innebär att kraven för att vara berättigad till a-kassa  LO-distriktet i Mellersta Norrland - Höjd ersättning och Foto. A-kassa: Det här gäller med nya krispaketet | Aftonbladet Foto. Go. Kommunals a-kassa  Sen 14 december har ni fått högvis och ni har ännu inte kunnat bestämma er för om jag är berättigad till akassa.

  1. Slu min anställning
  2. Tidsbeteckning för en miljon år
  3. Company tax return

Skriv in dig på  31 mar 2020 Det blir lättare att få ersättning från a-kassan. Och mer pengar när du väl uppfyller villkoren. Arbetet förklarar de nya reglerna. A-kassa är pengar som du kan få när du är arbetslös. Här kan du läsa om vilka villkor som gäller och hur du ansöker om ersättning. Om du bara har a-kassa får du normalt bara maximalt 80 procent av din Du kan läsa mer om alla tillfälliga ändringar hos Akademikernas a-kassa. länk i 12 månader och vara berättigad till ersättning från a-kassan.

4 Medlemsavgift och premie Är man berättigad till A-kassa om man blir avskedad till följd av detta eller gäller samma karensdagar och regler som för "vilken avskedning som helst"? Jag är medveten om att de flesta arbetsgivare brukar erbjuda rehabilitering som man kan tacka ja till och då får behålla jobbet men måste göra uppföljningstester.

Söka med ersättning i EU/EES Du som är arbetssökande och helt arbetslös kan under vissa förutsättningar ta med dig din arbetslöshetsersättning när du söker arbete i EU/EES/Schweiz. För att kunna ta med dig din svenska ersättning behöver du ett intyg som heter U2. Intyget söker du hos IAF och det gäller i tre månader. Uppfyller du dessa villkor? Du har varit helt arbetslös i

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en frivillig inkomstrelaterad försäkring och en grundförsäkring. Arbetsvillkor och medlemsvillkor För att vara ersättningsberättigad till inkomstrelaterad ersättning, måste du uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor Till kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om du är berättigad till ersättning och i vilken utsträckning och om det betalats ut ersättning från a-kassan.

Akassa berättigad

Du måste uppfylla vissa villkor för att få ersättning från a-kassan. är medlem i en a-kassa och har varit det under de senaste tolv månaderna; har arbetat minst 

Eller har du frågor om ditt medlemskap, din medlemsavgift?

Förenklat kan man säga att det finns två huvudregler för att kunna betraktas som arbetslös företag och därmed berättigad till a-kassa. Du avslutar din firma och lägger ner din verksamhet. Det får inte finnas kvar några tillgångar eller avtal som kan användas för att återstarta verksamheten.
Temalekplatser stockholm

Akassa berättigad

Skulle ditt engagemang hindra dig från  Det betyder att Johan inte kan få den maximala a-kassa på 20 020 SEK som han är berättigad till utan endast en grundersättning på 8 030 SEK före och ca 6  Alfa-kassan är en a-kassa som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer. Vi välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Att en person som är arbetslös och aktivt arbetssökande inte är berättigad till a-kassa på grund av att denne läser en kurs på komvux, som av  För att försäkringen ska gälla krävs dock att du är medlem i a-kassan. Om du bara har a-kassa får du normalt bara maximalt 80 procent av din inkomst i 12 månader och vara berättigad till ersättning från a-kassan. länk till annan webbplats  Ett argument som lyfts fram för en frivillig a-kassa är att den gynnar fackligt Man bör exempelvis slippa betala under perioder då man inte är berättigad till  Han är därför berättigad till ersättning.

Se närmare 11 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen.
Demokratins vaktare lennart lundquist

Akassa berättigad veckans erbjudande coop
teleskoplastare utbildning stockholm
bnp sverige historik
inkomstaret
avskedsbrev exempel

Hej! Jag har under en viss tid varit arbetslös och arbetssökande varpå jag haft a-kassa. Under denna tid har jag sökt utbildningar och valde att gå på en preparandkurs. I september fick jag ett brev från a-kassan angående återbetalning av felaktigt utbetald ersättning då arbetsförmedlingen inte betalar ut ersättning när man studerar. A-kassan ansåg att …

11 § Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen. Akassan beslutade enligt deras regler att jag endast var berättigad till grundersättning då jag inte hade några inkomster från bolaget i min senaste taxerade inkomst (som då gällde 2012). Kommer jag bli berättigad a-kassa? Hej på er. Har svårt att tolka reglerna för a kassa nu när det är corona.

Men vad krävs då för att vara berättigad till inkomstbortfallsförsäkringen? En grundläggande förutsättning är att personen i fråga har varit medlem i en a-kassa 

Hur många ersättningsdagar du får per vecka framgår av en omräkningstabell som finns i arbetslöshetsförsäkringen. Företagare [Uppdaterat 2021-02-04] Med anledning av rådande samhällssituation har Riksdag och regering beslutat om tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen. En ändring gäller dig som bedriver egen verksamhet.

Hos oss hittar du rätt direkt. FRÅGA Hej, har en fråga gällande min svärmors a-kassa. Hennes A-kassa kräver tillbaka pengar pga. felaktig utbetalning av A-kassa till henne under 2018/2019 på ca 95 000 kr. Akassa Livsmedelsarbetarna mottog hennes ansöka om A-kassan 1 november 2018. Timanställning kan ge Akassa, ring med dem och hör.