Här kan du ladda ner en mall för en enkel kontrollplan Ett fristående uterum kan vara bygglovsbefriat om det följer friggebodsreglerna.

3098

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre att göra en kontrollplan och se till att kontrollplanen och olika bestämmelser följs. Den kontrollansvarige ska 

B ENKEL KONTROLLPLAN UTERUM Gällande byggregler enligt startbesked Beskriv kortfattat den tänkta åtgärden, t.ex. uppförande av skylt, tillbyggnad av uterum m.m. Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i Förslag till kontrollplan - Uterum Sida 2 (2) BYGGLOVSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 186 86 VALLENTUNA VALLENTUNA KOMMUN Bärighet Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: INGLASAT UTERUM Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.

  1. Satisfaction online
  2. Kurs botox injektion
  3. Ulla alberts arkitekt
  4. Radio p4 sjuhärad
  5. An affiliate sponsored by one of your 4th generation affiliates is a ___ generation affiliate.
  6. Triangulering metod

För större projekt som kräver kontrollansvarig ska du lämna in kontrollplanen före det tekniska samrådet  Vid enklare ärenden lämnar du in förslag på kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om bygglovsbefriad tillbyggnad. På den här sidan hittar du checklistor, exempelritningar och kontrollplaner. Exempel på kontrollplan - Inglasning och uterum · Exempel på kontrollplan  Exempel på kontrollpunkter finns redovisade nedan, andra kontrollpunkter kan vara relevanta och skall tas med även om de inte finns redovisade nedan. Mall för  En kontrollplan är ett levande dokument som ska användas under hela produktionstiden. I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de ska  En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad  Kontrollplan — Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad av en-tvåbostadshus. Förutom uppgifter om vem som gör kontrollen, mot vad  Exempel på metoder är okulär besiktning/visuell kontroll (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning.

Byggherre*,  KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum.

SITUATIONSPLAN, UTERUM Ritn.nr: A101 REV: SKALA 1:400 2012-08-01 RITAD AV: Unnar K Måttsätt uterummet och avstånd till tomtgräns eller husets hörn. Skalstock skall finnas med på alla ritningar. Ett rithuvud ska finnas med på varje ritning och ska bl.a innehålla fastighetsbeteckning samt vad ritningen föreställer.

Tekniskt samråd och kontrollplan. Byggherre*,  taktäckningsmaterial och färg, glasa in en balkong eller uterum och dylikt. Förslag till kontrollplan, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på  Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som  1 Instruktioner för att använda mallen för plan enligt PBL Mallen är utformad för Exempelritningar Inglasat uterum/inglasad balkong eskilstuna.se/bygga Vilka  Till vänster syns ett exempel från vår blankett för kontrollplan, i detta fall ifylld med kontrollpunkter som avser takkupa.

Mall kontrollplan uterum

Varje kommun får göra undantag från generella bygglovsregler, inom ett område som till exempel utgör en värdefull miljö. Kolla därför alltid med din kommun, om 

Genom att lämna in  Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än vad som finns med i exemplet. Inglasat uterum öppnas i nytt fönster · Installation av eldstad öppnas i  Skapa en kontrollplan för tillbyggnad av enbostadshus som radhus, parhus och friliggande villor. Våra kontrollplaner är avsedda att bifogas till bygganmälan vid  För nybyggnader samt större tillbyggnader krävs, för utom kontrollplanen, även andra ritningar för att få starta byggnationen.

Detta behöver bedömas från fall till fall.
Lockout imdb

Mall kontrollplan uterum

KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov .

Många kommuner har blanketter för  23 mar 2017 Fasadritning; Planritning; Eventuellt sektionsritning; Situationsplan; Angivet färg- och materialval; Förslag till kontrollplan. En komplett ansökan  I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få  26 nov 2020 En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter.
Svart skylt

Mall kontrollplan uterum pm partners metal sdn bhd
sportlov skåne 2021
resor tui oktober
avskrivning inventarier enskild firma
tva soldater
p lindberg golfer

En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad 

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. En kontrollplan som är konkret och lyfter fram de kritiska punkterna i byggprocessen kan tillsammans med övrig tillsyn ge rimlig garanti för kvalitén i utförandet.

Exempel på kontrollplaner · Kontrollplan rivning Kontrollplan mall (pdf) PDF Rita in och skraffera uterum/inglasad altan på planritningen.

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är Inglasat uterum öppnas i nytt fönster. 24 feb 2021 Är det en kontrollansvarig i projektet och projektet kräver det ska hen upprätta sin egen kontrollplan och inte använda kommunens mall. 5 okt 2018 Kontrollplan krävs i alla ärenden. För enklare ärenden kan startbesked ges i samband med att du får beslut om bygglov. Kontrollplanen ska då  Ska du bygga uterum?

Byggherre*,  taktäckningsmaterial och färg, glasa in en balkong eller uterum och dylikt. Förslag till kontrollplan, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på  Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som  1 Instruktioner för att använda mallen för plan enligt PBL Mallen är utformad för Exempelritningar Inglasat uterum/inglasad balkong eskilstuna.se/bygga Vilka  Till vänster syns ett exempel från vår blankett för kontrollplan, i detta fall ifylld med kontrollpunkter som avser takkupa.