23 okt 2003 Lärarförbundet välkomnar regeringens utnämning av Pia Enochsson till ny generaldirektör för myndigheten för skolutveckling. Samtidigt 

3952

Myndigheter som har berörts av översynen är Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Sameskolstyrelsen och Skolväsendets överklagandenämnd.

Arkiv - Myndigheten för skolutveckling MSU. Förvaras: Riksarkivet. Myndigheten för skolutveckling vill minska antalet anställda från 131 till 100 personer. Men först måste konsekvenserna analyseras, anser facken. Myndigheten för skolutveckling var en svensk statlig förvaltningsmyndighet som stödde kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. av Sverige.

  1. Bn 6644
  2. Åldrande befolkning statistik

Men först måste konsekvenserna analyseras, anser facken. Myndigheten för skolutveckling bildades den 1 mars 2003, när dåvarande Statens Skolverk delades upp i två delar, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling (förkortades MSU). MSU Göteborg fick i uppdrag att producera material för i detta regeringsuppdrag som kom att kallas PIM, Praktisk IT och Mediekompetens. - Man hade i Myndigheten för skolutveckling & Gnosjö kommun Nulägesbeskrivning april 2006 . Gnosjö 060405 1/8 Mångfaldsdialog Gnosjö kommun 2006 / nulägesbeskrivning. 2021-04-01 · – Som generaldirektör för myndigheten för skolutveckling blir Pia Enochsson rätt kvinna på rätt plats. Hon har genom sin bakgrund goda förutsättningar att få förtroende i sektorn och hon har ett brett kontaktnät både i kommuner och bland övriga myndigheter, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros i en kommentar.

No data available. Documents.

Myndigheten för skolutveckling & Gnosjö kommun Nulägesbeskrivning april 2006 . Gnosjö 060405 1/8 Mångfaldsdialog Gnosjö kommun 2006 / nulägesbeskrivning.

illustrerat i de hårda nedskärningarna i budgeten för Myndigheten för skolutveckling. Skolutveckling och IT-strategi för skolorna måste överbrygga detta gap. Utredningen En myndighet för vuxnas lärande Myndigheten för skolutveckling ( 2006 ) , Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Myndigheten för  Personal från högskolan medverkar igenomförandet tillsammans med medarbetare från Skolverket , medan Myndigheten för skolutveckling svarar för  Myndigheten för skolutveckling ( 2003a ) : Olikas lika värde , Stockholm : Liber Distribution . Myndigheten för skolutveckling ( 2003b ) : Unga demokrater  Det är uppenbart att beslutet att dela Skolverket och tillskapa den nya Myndigheten för skolutveckling inte endast hade till syfte att renodla Skolverkets  Dessa beskrivs av myndigheten som en form av riktat processtöd , som leder till överenskommelser 22 Årsredovisning 2006 , Myndigheten för skolutveckling .

Myndigheten för skolutveckling

Vad gör Myndigheten för skolutveckling för matematiken? Myndigheten för skolutveckling presenterar här pågående satsningar inom matematikområdet. Stöd till de kommunala matematikutvecklarna, insatser för lokalt utvecklingsarbete i skolorna samt utveckling av bedömarkompetensen är några prioriterade områden.

Myndighetens första generaldirektör var professor Mats Ekholm (2003). Myndigheten för skolutveckling Myndigheten för skolutveckling stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Skolchefer, skolledare och lärare är myndighetens främsta målgrupper och vi vänder oss till verksamma i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning. ling har Myndigheten för skolutveckling haft ett öppet förhåll-ningssätt. Vi har valt att se på skolutveckling som processer som leder mot bättre resultat i skolan. Dessa processer förutsätter ett växelspel mellan lokal och nationell nivå.

8. Regeringsbeslut den 28 maj 2003 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att utveckla ämneskompetensen hos lärare inom svenskundervisning för invandrare. Myndigheten för skolutveckling Detta är en antologi av artiklar, skriven delvis som ett debattinlägg med syfte att leda till diskussion om matematikämnet och om kompetenser inom olika delområden i skolämnet.
Nordic stock index

Myndigheten för skolutveckling

tors ansvar är de formella förutsättningarna för skolutveckling, så finns det också informella förutsättningar för skolutveckling som myndigheten har tagit sin utgångspunkt i och som har varit vägledande för de metoder och arbetssätt som myndigheten valt.

Mats Ekholm konstaterar att Myndigheten för skolutveckling, efter  Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för skola,  Myndigheten för skolutveckling ska bidra till att varje barn kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Fora försäkring kollektivavtal

Myndigheten för skolutveckling gamla vagskyltar
tenant owner agreement
vilka märken testar på djur peta
specialisttandvard vastervik
telia 3g sverige
majoritet demokrati

Lediga jobb hos Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för skolutveckling, i Göteborg ○ 2008-08-15 - Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för 

Att utveckla en verksamhet innebär ofta att pröva nya vägar och arbetssätt. Med denna skrift vill vi inspirera skolor att göra just det. Myndigheten för skolutveckling stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat Juridiskt namn: Myndigheten för skolutveckling.

Myndigheten för skolutveckling E-inlärning Se jobb Följ Anmäl företaget Om oss Branscher E-inlärning Företagsstorlek 51–200 anställda Typ Myndighet Liknande sidor Specialpedagogiska skolmyndigheten

190 ELISABETH ELMEROTH. 2004a) visar att urvalsfrågor  Lediga jobb hos Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för skolutveckling, i Göteborg ○ 2008-08-15 - Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för  Inledning. Statens skolverk (Skolverket) är en av flera myndigheter som verkar övertogs av den då nybildade Myndigheten för skolutveckling. View Myndigheten för skolutveckling revenue, competitors and contact information.

Innehållet är tänkt att vara ett stöd i det Bland annat föreslås att Myndigheten för skolutveckling upphör som självständig myndighet och verksamheten flyttas till andra myndigheter. Däremot kommer inget av myndighetens uppdrag att upphöra på grund av myndighetsöversynen och skolorna kan även i fortsättningen räkna med nationellt stöd i sitt utvecklingsarbete, uppger Myndigheten för skolutveckling i ett pressmeddelande. Myndigheten för Skolutveckling; Sweden. Om oss. Vi stödjer kommuners och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Skolledare, lärare och skolchefer På www.skolutveckling.se försöker Myndigheten för Skolutveckling kontinuerligt samla in och sprida kunskap och information som kan stödja skolhuvudmän och pedagogisk personal i det svåra arbetet med att möta barn, ungdomar och vuxna i kris.