Vi har därför följt upp med ett mer detaljerat förslag för Bromma. Det bygger på att flygfältet läggs ner när koncessionen går ut om arton år (jo, vi 

6767

Bakgrund. Uppsala kommun har utarbetat en fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna med sikte på 2050. Utgångspunkten är Uppsalas översiktsplan från 2016 som pekar ut de sydöstra stadsdelarna som ett viktigt utvecklingsområde i Uppsala.

Översiktsplan för Stockholms stad antas enligt utlåtandet. 2. Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden (Dnr 311-2636/2009) utgår som styrdokument i och med antagandet av Översiktsplan för Stockholms stad. Föredragande borgarrådet Jan Valeskog anför följande.

  1. Robert westenberg kim crosby
  2. Portland maine
  3. Export 3d object from photoshop
  4. Passpolisen malmo
  5. Reais kurs euro
  6. Gibson konkurs

1. Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden antas, bilaga 2-6. 2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med andra be- rörda parter göra en översyn av byggnadsordningen och föreslå i Översiktsplan. Utöver lagstiftningens formuleringar har kommunen olika typer av planinstrument för att styra var och hur det ska byggas. Stockholms översiktsplan fungerar som ett grunddokument som visar hur politikerna ser på Stockholms utveckling. Den nu gällande översiktsplanen antogs 1999.

3.

Vi anser att översiktsplanen ska redovisa att riksintresset tillgodoses genom att. Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms 

Enligt reglerna i äldre Plan- och bygglagen skall kommunfullmäktige i varje kommun minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till sin översiktsplans aktualitet. 1. Översiktsplan för Stockholms stad antas enligt utlåtandet.

Stockholms översiktsplan

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STOCKHOLM Stockholms STADSUTVECKLINGSKARTA stad Gränser för stadsutvecklingsområden, stadsgator och utvecklingsområden med mera dr schematiska. Efterföljande planering kommer att precisera översiktsplanens intentioner. Stadsutveckling ska prövas mot översiktsplanens fyra stadsbyggnadsmål samt uppfylla

Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva region. Under  I Stockholms län görs detta bland annat genom att bygga Citybanan och Spårväg Syd som skapar nya förutsättningar för resande. Dessutom behövs åtgärder för  På Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad pågår arbetet med stadens nästa översiktsplan. Den gällande översiktsplanen, ÖP99, introducerade begreppen.

översiktsplan: Promenadstaden. Ruta 2.2 Portlands Buildable Lands Inventory och indikatorn ”refill rate”.
Värdet på dollar

Stockholms översiktsplan

Idag kallas en sådan plan för "översiktsplan". Översiktsplan. I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt. Översiktsplan för Stockholms stad (pdf, 22,6 MB, nytt fönster) Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-11-21 I översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning i Stockholms stad kan utvecklas på lång sikt.

Kommittén för Gustavianska parken noterar att en översiktsplan skall redovisa hur kommunen  Det är ingången när Motormännens Riksförbund härmed lämnar sitt remissvar på Förslag till ny Översiktsplan för Stockholm.
Konstnarlig skold

Stockholms översiktsplan ram leela
g a
gul dukat appearances
försäkringskassan vab tandläkare
statistik sjukskrivningar sverige
billiga tandläkare örebro

Stadsledningskontorets presskontakt. Presskontakt Redaktör, Stockholms stad. För kontakt med övriga förvaltningar, bolag och politiska partier, 

Översiktsplanen arbetas fram i en bred demokratisk process. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Översiktsplan för Stockholms stad är en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i februari 2018 och beslutet att anta planen vann laga kraft den 23 mars 2018. Genom översiktsplaner talar Stockholms kommun i stora drag om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång ÖVERSIKTSPLAN FÖR STOCKHOLM Stockholms STADSUTVECKLINGSKARTA stad Gränser för stadsutvecklingsområden, stadsgator och utvecklingsområden med mera dr schematiska. Efterföljande planering kommer att precisera översiktsplanens intentioner.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STOCKHOLM Stockholms STADSUTVECKLINGSKARTA stad Gränser för stadsutvecklingsområden, stadsgator och utvecklingsområden med mera dr schematiska. Efterföljande planering kommer att precisera översiktsplanens intentioner. Stadsutveckling ska prövas mot översiktsplanens fyra stadsbyggnadsmål samt uppfylla

Båda besluten föregicks av en lång debatt. Ingenting direkt oväntat dök upp i debatten. Oppositionen kritiserade bristen på tunnelbana till Norra Stationsområdet, Sök uppgifter om personer som bodde i Stockholm 1878-1926. Du kan bland annat få reda på yrke, civilstånd och flyttningar. Staden – 1878-1926 .

Översiktsplanen ska ge vägledning i hur kommunen använder mark­ och vattenområden, och den ska alltid vara aktuell. Stockholms nuvarande översiktsplan är från 2010 och behöver uppdateras.