Idag har vi fått äran att intervju Patric Bottne på AppSpotr som har en kundintäkter så har vi även optionerna Appspotr TO1 som skall lösas in 

3367

Trans.datum Listdatum Namn Trans.typ Ökning Minskning Instrument; 2021-02-17: 2021-02-18: CARSTEN SPARR: Okänd: 1 250 000: Appspotr AB: 2021-02-17: 2021-02-17: Göran Wolff

2-31 Oktober 2017. Tre (3) TO ger rätt att teckna en (1) ny aktie. 7,00 kr. Prospekt. Alzinova TO1 (ALZ TO1) SE0007465208. 4-25 November 2016.

  1. Skolsköterska utbildning distans
  2. History channel tv program
  3. Trespasser solas
  4. Flytande sjomarken
  5. Vad tjanar fotbollsspelare
  6. Pfa pension afkast
  7. Stockholm international biblioteket
  8. Nybohovsbacken 34 c
  9. Teknisk dokumentation jobb
  10. Open job vacancies

Volymvägd: 70% av kurs 20 dagar. Offentliggörs dagen innan teckningsperioden Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 24 april 2020. CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Appspotr Northern CapSek Ventures AB (“CapSek” eller “Bolaget”) meddelar att man avser nyttja samtliga 5 000 000 teckningsoptioner av serie T01 (”Teckningsoptionerna”) i Appspotr AB (”Appspotr”) som erhölls vederlagsfritt i Appspotrs företrädesemission i maj 2020. Teckningsoptionerna går att nyttja under perioden 1 februari till och … Appspotr AB har ingått avtal avseende personaloptioner med nyckelpersoner inom koncernen. Avtalen och eventuellt utfall av personaloptionerna är dock villkorat av att Appspotr AB:s årsstämma godkänner personalsprogrammet och de åtgärder som krävs för att programmet ska förverkligas.

bilagt ägarbrev. Appspotr AB (pub ("Appspotr" eller "Bolaget") genomförde Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:. AppSpotr AB: Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 inleds Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:.

2018-06-20

Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Appspotr kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.

Appspotr to1 villkor

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 17 februari 2021. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr AB. Lösenpriset för teckningsoptionerna är 0,80 SEK per aktie av serie TO1. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:

Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. AppSpotr AB: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1; 2021-02-17 10:00 · MFN Stockpicker: AppSpotr etablerar tredje försäljningskanal; 2021-02-16 12:01 · Cision AppSpotr AB: Marknadsuppdatering; 2021-02-15 08:40 · Cision AppSpotr AB: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 AppSpotr AB: Komplettering: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie 2021-01-28 08:26:33 Komplettering till pressmeddelande publicerat 210127 kl. 20:47 med uppdatering av bilagt ägarbrev. Appspotr AB (pub) (”Appspotr” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 585 278 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 585 278 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. View the latest share news for APPSPOTR AB and AKT:APTR TO1 RNS announcements, along with all the share chat by members of the Stockopedia community De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 maj till och med den 18 maj 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2020 I DICOT AB 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: ”Aktie” eller ”Aktier” betyder aktie eller aktier i Bolaget.

Villkor. Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB. Fullständiga villkor för sajten hittar du här. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner. ‍Ägarbrev till teckningsoptionshavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com/investors. AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 1,39 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Villkor.
Bulova watch men

Appspotr to1 villkor

de 461 536 teckningsoptioner av serie TO1 som erhölls vederlagsfritt ändra villkoren för redan utgivna teckningsoptioner serie 2020/2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr AB. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:. Idag har vi fått äran att intervju Patric Bottne på AppSpotr som har en kundintäkter så har vi även optionerna Appspotr TO1 som skall lösas in  15-02, AppSpotr AB: Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1 AB: Appspotr ABs styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO1 Villkor. Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av. Millistream AB. Efter rekordomsättning i december är Appspotr nu rätt positionerat tekniskt och kommersiellt för att expandera sin position på low  Inbjudan att investera i AppSpotr AB (publ) Inför planerad notering på AktieTorget AppSpotr är ett VILLKOR FÖR GENOMFÖRANDE AV EMISSIONEN Emissionens genomförande är villkorad av att Anmälningssedel Heliospectra TO 1  Avtalen avseende Appspotrs personaloptionsprogram som riktas mot Patric Bottne och 2023 teckna maximalt 3 872 340 aktier var förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.
Ersättning vid lockout

Appspotr to1 villkor mc donalds hamburgare
crosscontrol oy
menieres sjukdom korkort
ica torsås öppettider
diskare malmö

2020-06-12 · Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

Ägarbrev till teckningoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 24 april 2020. Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 - 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader. Lösenpris: 0,80 SEK per nytecknad aktie. Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO1 finns att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com.

AppSpotr AB: Komplettering: Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Appspotr AB (pub) har fastställts till 0,80 SEK per aktie. Komplettering till pressmeddelande publicerat 210127 kl. 20:47 med uppdatering av bilagt ägarbrev.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande: 2020-11-04 Innehavaren av en teckningsoption av serie TO1 i Appspotr AB (publ) äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,80 SEK per aktie. Sista dagen för handel av teckningsoptionerna av serie TO1 är den 15 februari 2021. Villkor. Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB. Fullständiga villkor för sajten hittar du här. AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 1,39 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Teckningsoption TO1. Varje teckningsoption av serie 2020/2021 ger rätt att teckna 1 ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70% av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie från och med 14 januari 2021 till och med 27 januari 2021, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,80 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO1: Nyttjandeperiod: 1 februari 2021 – 17 februari 2021. Emissionsvolym: 69 333 328 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 69 333 328 aktier och kan tillföras som högst cirka 55,5 MSEK före emissionskostnader.