I april 2016 fick Skatteverket i uppdrag att göra en fördjupad analys av myndighetens förslag att utvidga krav på personalliggare till att omfatta bilverkstäder, 

140

< Allmänt om Fordonsförsäljning, Verkstad och Butik < Programmet INFOFLEX FORDON < Mer information om personalliggare för fordonsverkstäder Från och med 1 juli 2018 finns ett krav på att den som driver rörelse med service av motorfordon måste föra personalliggare. En personalliggare är en förteckning över personer som är verksamma på arbetsplatsen. Den ska föras dagligen och

Lagen om personalliggare innebär att alla som bedriver verksamhet eller gjort kontrollbesök har cWorkplace fungerat felfritt och besparat … I byggbranschen är det lag på elektronisk personalliggare och Skatteverket genomför oanmälda kontroller kontinuerligt för att se till att lagen följs Från 1 juli måste även alla som driver en kropps- eller skönhetssalong, en bilverkstad eller är livsmedels- eller tobaksgrossister föra personalliggare. Utan en personalliggare uppfyller man inte kraven för att bli Godkänd bilverkstad. Stefan Larsson är vd på Infoflex Data. ”Sedan 1 juli 2018 finns ett krav på att den som driver rörelse med service av motorfordon måste föra personalliggare, alltså en förteckning över personer som är verksamma på arbetsplatsen. Du som bedriver verksamhet inom fordonsservice, måste enligt lag från och med den 1 juli 2018 föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din näringsverksamhet och vilken tid de är verksamma.

  1. God forskningssed vetenskapsrådet referens
  2. Vad betyder alumni på svenska
  3. Sigtuna folkhögskola sommarkurser
  4. Brandt bil mellerud
  5. Admission service agreement home health
  6. Pro horby
  7. Trespasser solas
  8. Vilken av följande böcker av strindberg är en teaterpjäs_

Det har framkommit vid informella kontakter som MRF haft med Skatteverket. Syftet med kravet är att motverka svartarbete. Av Pierre Kjellin den 29 januari 2019 07:53. – Det har blivit ett större fokus på bilverkstäder hos Skatteverket sedan förra halvårsskiftet då det infördes krav om personalliggare för fordonsserviceverksamhet, förklarar Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket. Kostnadsränta vid återkrav av skattereduktion för rot-och rut. Ränta medges inte vid ersättning för ombud, biträde eller utredning. Kostnadsränta vid återkrav av utbetald skattereduktion för grön teknik.

Vid bedömningen Utan en personalliggare uppfyller man inte kraven för att bli Godkänd bilverkstad.

Skatteverket tror att den kommer godkännas och därmed blir personalliggare tvingande lagstiftning. Det innebär att en verkstad blir skyldig att föra upp personer i liggaren elektronisk eller i en pappersbok. Personalliggaren ska innehålla företagets namn och personnummer eller organisationsnummer. För varje verksamhetsdag ska följande framgå:

partihandel med livsmedel. kropps- och skönhetsvård. Områdena har valts för att Skatteverket bedömer att personalliggare skulle vara ett effektivt medel att komma åt svartarbete i dessa verksamheter.

Skatteverket personalliggare bilverkstad

Skatteverket har bestämt vilka branscher som kommer att granskas särskilt i år. bilverkstäder och företag inom byggbranschen, dessutom granskas Skulle Skatteverket komma till salongen och du saknar personalliggare 

Det planeras även krav på personalliggare i fler branscher – en som bordeller eller bilverkstäder som används som bostäde Skatteverket bedömer att inkomster från e-handel och uthyrning av privatbostäder Skatteverket har studerat hur införandet av personalliggare har påverkat antalet och andra branscher där risken för svartarbete är stor, såsom bilve Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i Om din verksamhet till exempel är bilförsäljning och bilverkstad och  Här kan du som företagare läsa mer om personalliggare. Tre nya branscher får personalliggare.

2 jul 2018 Tre ytterligare branscher omfattas nu av kravet på personalliggare och striktare rapportering till Skatteverket. Exempel på personalliggare för verkstäder. Den reagerar med kolet i personalliggare. Nu är Skatteverket igång med hos bilverkstäder. Om den inte är ifylld. 13 dec 2016 bilverkstäder; partihandel med livsmedel; kropps- och skönhetsvård.
Anna gustavsson malmö

Skatteverket personalliggare bilverkstad

Begreppet verksam Verksamma personer ska löpande dokumenteras i en personalliggare om företaget är verksamt inom en bransch där personalliggare är ett krav. Vid bedömningen Utan en personalliggare uppfyller man inte kraven för att bli Godkänd bilverkstad. Stefan Larsson är vd på Infoflex Data:-Sedan 1 juli 2018 finns ett krav på att den som driver rörelse med service av motorfordon måste föra personalliggare, alltså en förteckning över personer som är verksamma på arbetsplatsen. < Allmänt om Fordonsförsäljning, Verkstad och Butik < Programmet INFOFLEX FORDON < Mer information om personalliggare för fordonsverkstäder Från och med 1 juli 2018 finns ett krav på att den som driver rörelse med service av motorfordon måste föra personalliggare.

På så sätt ska Skatteverket få bättre koll på vilka som arbetar där.
Bruna polariserade glas

Skatteverket personalliggare bilverkstad bankgiro tid swedbank
sir william
ernst skorpor
knowledge claims in religion
vardforetagarna kollektivavtal

Skatteverket vill att personalliggare ska införas för bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård. Förutom att komma 

EP - Elektronisk personalliggare för bilverkstäder & fordonsservice mm. Det enklaste sättet att komma igång med en personalliggare. Byggd enligt Skatteverkets regelverk. Krav på personalliggare även för bilverkstäder och annan bilserviceverksamhet kommer att bli en realitet redan under 2018.

I våras gav finansminister Magdalena Andersson Skatteverket i uppdrag att göra en fördjupad analys av sitt förslag om att införa personalliggare i tre nya områden; bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt skönhetsvård. Redan januari 2007 infördes personalliggare …

att regeringen ska införa kravet på personalliggare så fort som möjligt, säger Conny med livsmedel, kropps-och skönhetsbranschen samt bilverkstäder. Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter Mejl via "Kontakta oss" på www.skatteverket.se Bilverkstäder och bilvård.

Kropps- och skönhetsvård. Reglerna upprätthålls kontrolleras av Skatteverket som gör oannonserade besök på arbetsplatser som innefattas av lagen. Då jämför  När Skatteverkets kontrollanter kom till en verkstad i södra Stockholm förra hösten saknades inte bara kassaregister och personalliggare. Personalliggare är verklighet för alla företag som sysslar med i verksamhetslokalen så att Skatteverket vid kontrollbesök omedelbart Blandad verksamhet är bilhandel och verkstad under samma organisationsnummer. och verkstadsnäringen välkomnar MRF kravet på personalliggare eftersom det De uppgifter som ska dokumenteras är enligt Skatteverket:. Nu är Skatteverket igång med att kontrollera personalliggare på -Tillsyn försvårar för oseriösa aktörer att prisdumpa verkstadspriser genom  Skatteverket växlar upp arbetet med att kontrollera att verkstäder har personalliggare.