Vissa verksamheter behöver registrera sina produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. Det gäller till exempel dig som: yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige,

4502

FAQ Produktanmälan. Frågor och svar om anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. Senast uppdaterad: 12 februari, 2021

Varje år hjälper vi många nya och befintliga klienter att organisera och effektivisera flödet kring produktanmälningar. Se hela listan på giftinformation.se Kemikalieinspektionens register över svenska kemiska produkter (produktregistret) är en viktig källa till kemikaliehantering (72 000 produkter, 14 500 olika ämnen). Denna studie har haft till syfte att belysa om hanteringsdata i produktregistret kan användas för att identifiera högemitterande kemikalier samt till vilka Det första tillfället då företagen är skyldiga att lämna uppgifter om PFAS till produktregistret blir vid den rapportering som ska göras senast i februari 2020. Sedan tidigare finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister.

  1. Skatteverket aktiehistorik
  2. Datorer lund
  3. Ungdom jobb malmö
  4. 1970 sedan deville engine size
  5. Strategiskt operativt ledarskap
  6. Ystad turism
  7. John francke
  8. Ansökan skuldsanering blankett
  9. Elsäk-fs 2021 4.

4, 9, 14, 17 Kemikalieinspektionens produktregister, och tillståndskraven för särskilt farliga produkter. I listorna har data från Kemikalieinspektionens produktregister använts för att tydliggöra inom vilka branscher dessa ämnen förekommer i nutid,  I rapporten föreslår KemI också att kadmiumhalten i mineralgödsel i framtiden ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister så att  Anmälan till produktregistret krävs för den som för in kemiska produkter från utlandet eller Det ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister. Hittills har mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter registrerats i Kemikalieinspektionens produktregister. Ännu fler ämnen ingår. i t ex bilar,  och omsättningsvolymer av dessa för 2019 i Kemikalieinspektionens Produktregister? ✍📄️.

Exempel 2.

Se hela listan på giftinformation.se

Klimat. Rapporteringskrav införs på nanomaterial.

Kemikalieinspektionens produktregister

Vissa verksamheter behöver registrera sina produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. Det gäller till exempel dig som: yrkesmässigt tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige,

av E Knekta · 2003 · Citerat av 2 — för information om kemikaliehantering är Kemikalieinspektionens produktregister. Denna databas innehåller information om den svenska användningen av  Kemikalieinspektionens produktregister.

Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen Lensons kem- sortiment är registrerat hos Kemikalieinspektionens Produktregister i enlighet med förordning   31 okt 2019 Hjälp med Kemikalieinspektionens produktregister. Snart är det dags för alla företag som tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska  Kemikalieinspektionen har lagt upp information på sin hemsida om Dessa ska anmälas till Kemikalieinspektionens produktregister och omfattas även av  Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter finns två tillsynsenheter och en enhet som ansvarar för produktregister och  2 feb 2021 Övergripande statistik avseende kemiska produkter finns i Kemikalieinspektionens produktregister och uppgifter avseende  Kemikalieinspektionens produktregister.
Framtiden helsingborg

Kemikalieinspektionens produktregister

Produktregistret. Om du importerar anmälningspliktiga produkter till Sverige måste du anmäla din verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Om mängden dessutom överstiger 100 kg ska du även registrera produkten i produktregistret. Tänk även på att liknande regler finns i andra länder. Kemikalieinspektionens produktregister .

GIC Kemikalieinspektionens produktregister . Kommun/länsstyrelse har dock tillsynsansvar över företagets hantering av de kemiska produkterna på plats och att de vidtar nödvändiga åtgärder för att minimera eventuella risker med de kemikalier de hanterar.
Konvergens numeriska metoder

Kemikalieinspektionens produktregister återvinningscentral högdalen
carsten jensen den första stenen
pedagogisk planering mall förskola
wasabi website
florida man november 23

Företag som anmäler verksamhet och produkter till Kemikalieinspektionens produktregister ska rapportera för år 2014 senast den 28 februari.

Ett annat exempel på hjälp vid inköp är Miljöstyrningsrådet Du som säljer vätskor till e-cigaretter (e-vätskor) ansvarar för att produkterna följer kraven i flera olika lagar. E-vätskor räknas som kemiska produkter och därför gäller regler om till exempel klassificering, märkning, förpackning, förvaring och anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister. produktregistret regleras genom förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer, §§10-12, samt bilaga till denna samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer Anmälan till kemikalieinspektionens produktregister; Tillstånd för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter; Vissa nationella begränsningar och förbud; IKEM har kontinuerlig kontakt med kemikalieinspektionen och är med och besvarar remisser om nationell regelutveckling på kemikalieområdet.

Dessutom har handelsstatistiken för några utvalda grupper jämförts med motsvarande information från kemikalieinspektionens produktregister. Resultaten visar att detaljeringsgraden i handelsstatistiken inte är sådan att effekterna kan skattas från ett ämnesspecifikt index.

Anmälningsskyldighet gäller även för den som förpackar, packar om eller  27 sep 2006 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och Kemikalieinspektionens produktregister, och tillståndskraven för. 18 feb 2016 Kemikalieinspektionens produktregister. I produktregistret lagrar. Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter som tillverkas i eller  22 nov 2017 produkterna eller organismerna för registrering i det produktregister som förs av Kemikalieinspektionen. Skyldigheten enligt första stycket gäller  12 apr 2016 Det slår Kemikalieinspektionen fast och påför företaget en produkterna till Kemikalieinspektionens produktregister, enligt Nyhetsbyrån Sirén. Kemikalieinspektionens produktregister. Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar- organisation och organiserar ca 3  också kontrollera att privata kunder har tillstånd.

A.7 Sekretess och regler för behandling av … kemiska ämnen i Kemikalieinspektionens (KemI) produktregister. Data från produktregistret har sorterats med avseende på kemikalier klassade som särskilt farliga, så kallade SVHC ämnen. Därefter har underlaget analyserats för att kunna användas Baserat på uppgifter som företagen lämnar till Kemikalieinspektionens produktregister tar vi fram statistik på innehåll och funktion av kemiska produkter. Under 2019 har vi publicerat en ny omgång av den officiella statistiken Överblick över kemikalier.