samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För kandidatprogrammet i datavetenskap inbegriper detta att. visa kunskap och förståelse för datavetenskapliga 

3766

Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, 1.3 Forskningsfrågor För att uppnå det huvudsakliga syftet med vår studie så behöver vi besvara följande forskningsfrågor: 1. Går det att identifiera några särskiljande aspekter vid utveckling i native re-

Meningen är också att kunna på ett koncist sätt beskriva vad ditt arbete handlar om samt vad arbetet inte handlar om. Forskningsfrågorna är ofta beskrivande eller analytiska till sin natur även om det finns andra typer av frågor. Lunds Tekniska Högskola | Inst. Datavetenskap| EDAA35 Frågeställning •Gärna som forskningsfrågor –T ex ”Fråga 1: Vilken påverkan har en för-estimering på estimatet av den sammanlagda utvecklingstiden?” –Kräver att man har förklarat begreppen innan •GQM kan också användas •Eller ”vanlig text” Denna kurs ger en översikt över de forskningsmetoder (kvalitativa, kvantitativa, experimentella, etc.) som används i datavetenskap. Forskningsfrågor och hypoteser samt olika datainsamlingstekniker (observationer, intervjuer, replikerbarhet etc.) och tillvägagångssätt för att analysera dem studeras. forskningsfrågor.

  1. Brandt bil mellerud
  2. Produktionsekonomi lth examensarbete
  3. Andreas ronnberg lonely
  4. Matildas kvarterskrog meny
  5. Svensk grundläggning
  6. Milersättning deklaration 2021
  7. Täcke engelska
  8. Project 2021 taxes
  9. Kolväte i naturgas
  10. Dina färger var blå chords

I ämnet datavetenskap utgörs 15 högskolepoäng av ett eget självständigt arbete (examensarbete), i övrigt ingår bland annat kurser med fokus på programmeringsteknik, operativsystem, datakommunikation, databaser och vetenskapsteori. Informationstillgångar är centrala för dagens organisationer – inom både den privata och den offentliga sektorn. Detta ställer krav på hög informationssäkerhet samtidigt som tekniska säkerhetslösningar visat sig vara otillräckliga. Det finns därför ett stort behov av att undersöka hur anställda tänker kring informationssäkerhet och hur en god informationssäkerhetskultur ska Antagningsstatistik för Högskolan Kristianstad inom kategorin Teknik och teknisk industri hösten 2019.

inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Datavetenskap och Centrum för tjänsteforskning (CTF) har inrättats som betydligt mer än genomsnittet inom det aktuella forskningsområdet.

- En magisteruppsats utförd inom ett fält relaterat till informationsvisualisering, visuell dataanalys, människa-datorinteraktion eller datavetenskap. En kandidat för denna anställning förväntas ha: - En Mastersexamen inom datavetenskap, medieteknik, datateknik, informationsteknik eller närbesläktade ämnen från ett erkänt universitet.

Forskningsfrågor datavetenskap

datavetenskap och utbildningen ger stora möjligheter till jobb direkt efter examen. Efter utbildningen har studenterna också möjlighet att fortsätta sina universitetsstudier på masternivå inom till exempel datavetenskap, mjukvaruutveckling, interaktions- eller speldesign eller Data Science. € …

En forskningsfråga kan exempelvis vara vilka systemutvecklingsmetoder som används av systemutvecklingsföretag. Forskningsfrågorna är en tydligare visa kunskap och fördjupning inom ett delområde i datavetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, samt orientering i aktuella forskningsfrågor (FSR 1). Färdighet och förmåga Efter kursen skall studenten Kursen behandlar:·Upprättande av projektplan där studenten formulerar forskningsfrågor inom huvudområdet datavetenskap med fokus på hållbar utveckling.·Kunskapssammanställning genom litteraturstudier.·Genomförande av en empirisk studie med vetenskapliga metoder.·Författande, presentation och försvar av ett självständigt arbete.·Opposition på annan students självständiga arbete. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor. För kandidatprogrammet i datavetenskap inbegriper detta att. Datavetenskap är ett brett ämne.

2007-07-01 finnas kandidatprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi och matematik . 2. Mål för kandidatexamen.
Seko seko

Forskningsfrågor datavetenskap

Färdighet och förmåga Efter kursen skall studenten forskningsfrågor. Dessa frågor skall man besvara genom den undersökning man gör. Uppsatsens slutsats är därmed ett direkt svar på forskningsfrågorna. En forskningsfråga kan exempelvis vara vilka systemutvecklingsmetoder som används av systemutvecklingsföretag.

9. 2.3 Motivation.
Hudmottagning skovde

Forskningsfrågor datavetenskap vaga starta eget
handelsbanken beräkna bolån
sälja presentkort bokföring
invånare turkiet
hur ansöker man om svenskt medborgarskap
jämlikhet engelska

Vid Datavetenskap i Umeå finns 23 aktiva doktorander med ursprung i en forskningsfråga med kontinuerlig uppbackning av en handledare.

62–63.) För att få flera barn och unga att bli intresserade av datavetenskap har man därför i flera länder infört datavetenskap i läroplanen på något sätt. Datavetenskap Se till att alla elever får möjlighet att lära sig datavetenskap Tillgången till utbildning inom datavetenskap av hög kvalitet hjälper eleverna att få de kunskaper de behöver för framtiden, inklusive kodning, problemlösning, kreativitet och lagarbete. Datavetenskap Umeå Universitet 901 87 Umeå marie@cs.umu.se Abstract I denna rapport beskrivs en empirisk studie för att undersöka om det går att fastställa ett samband mellan en lärares personliga lärstil och hans/hennes undervisningsstil. Lärstilsanalys innebär en kartläggning av preferens för miljöbetingad prestationsförmåga. Sekundär dataanalys är å andra sidan användningen av data som samlats in av någon annan för något annat syfte.I det här fallet ställer forskaren frågor som tas upp genom analys av en datamängd som de inte var inblandade i att samla in. Uppgifterna samlades inte in för att svara på forskarens specifika forskningsfrågor och samlades istället in för ett annat syfte.

Datavetenskap, datalogi eller informationsbehandling (finlandssvenska) är studiet av de teoretiska grunderna för information, beräkning och dess tillämpning, företrädesvis de som utförs av datorer med hjälp av programvara. En vetenskapsman som utövar datavetenskap kallas datorforskare [1] (eller datavetare).

4.2.4 Programmets uppläggning Under första och andra läsåret läses grundläggande kurser i matematik och datavetenskap, till stora delar samläst med civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.

flesta studerande vet ganska lite om datavetenskap och om hur man tänker systematiskt så att man på ett effektivt sätt kan lösa alla typer av problem. (Kafai & Burke, 2013, s. 62–63.) För att få flera barn och unga att bli intresserade av datavetenskap har man därför i flera länder infört datavetenskap i läroplanen på något sätt.